قصه فرش حیدریان، روایتی است که بیش از ۱۳۱ سال پیش در شهرکرد، بام ایران آغاز شد. قصه پیشه‌ای خانوادگی که در سال‌های دور، حوالی ١٢٧٠ خورشیدی، به دست پرتوان و هنرمند یکی از اعضای خانواده حیدریان به نام مریم خانم آغاز شد.مریم خانم زن جوانی از نخستین نسل‌های خانواده حیدریان بود که شهرت قالی‌های مثال‌زدنی‌اش به شهرهای اطراف رسیده بود و میراثی را برای خانواده حیدریان شکل داد که تا امروز توسط آرش حیدریان نسل پنجم این خانواده با دقت از آن حفاظت و حراست و در سراسر دنیا گسترش داده می‌شود.