گلیم فرش تاچه

گلیم و فرش تاچه
تاچه بافی یکی از شاخه های بافته های داری و زیراندازهای ایران و رشته ی بومی استان چهارمحا ل وبختیاری است. این دست بافته توسط عشایر ترک قشقایی در منطقه ی چهارمحال تولید می شود و نام تاچه نیز برگرفته از تایچا به معنی گونی کوچک است. استان چهارمحا ل و بختیاری مهم ترین مرکز تاچه بافی در ایران است.

تاچه با طرح ها و رنگ های گوناگون بافته می شود . مواد اولیه ی تاچه بافی نخ پشمی برای پود، نخ پنبه برای تار (چله) و رنگدانه است.  ابزارهای تاچه بافی دار گلیم بافی، دفتین و تیغ است.

هیچ محصولی یافت نشد.