بیجوبین

بیجوبین

توضیح مختصری از فرش

اطلاعات بیشتر

رنگ زمینه

بنفش

مساحت

محل بافت

فارس

ابعاد
حاشیه

ندارد

طرح

هندسی